עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

כי תשא

כי תשא

הקטורת מוגדרת מתוך זמנה בעבודת המקדש. מכאן תובנה בדבר תפקידה ביישוב המחלוקת האולטימטיבית של היום השני לבריאה

קרא עוד