עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

משפטים

משפטים

משה נקרא ביום השביעי אחרי שישה ימי ענן. הניגודים במקרא נמצאים על ציר משותף, ובכך קוראים לשילוב ולא להפרדה

קרא עוד