עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

וארא

וארא

מעקב אחר הניגודיות 'מטה - יד' במהלך 10 המכות, משקף תהליך התפתחות המנהיגות של משה. החל מהסנה - ועד להכאת הסלע

קרא עוד