עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

תרומה

תרומה

הדיבור 'מבין שני הכרובים' מדגיש את חשיבות יצירת התווך בין זוגות ניגודים. 'גבולות הגזרה' מאפשרים להתמקד במסר ולהעמיק בו

קרא עוד