עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

בשלח 2

בשלח 2

במילים 'וישבתו העם ביום השביעי' מקופלת מהפכה. העם מצטרף לראשונה למעשי האל בבריאה. ועל הדרך - מהי מהות ה'שבת'?

קרא עוד