עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת אמור

לפרשת אמור

רשימת המועדים פותחת בשבת. אפילו לא בשבת, אלא ב'ששת ימי מעשה'. מה זה אומר? - משהו לגבי מהות המועדים

קרא עוד