עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת שמיני

לפרשת שמיני

תפקיד הכהנים, מעבר לעבודת המקדש - ללמד ולחנך. בפרשה מסתבר כי האל מצעי המקדים זאת הוא להבחין ולהבדיל

קרא עוד