עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת ויקרא

לפרשת ויקרא

המלח כתנאי להקרבת הקורבנות אינו בגדר תוספת טכנית למעשה הקורבן. הוא מהווה השלמת ברית המבול - מצד האדם: להתמיד בהתפתחות

קרא עוד