עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת בהר סיני

לפרשת בהר סיני

לשון המקרא מקשרת בין היום השביעי ובין השנה השביעית. בין הספירה לקראת שבועות ובין שנת היובל. אך יש הבדל, הקורא לעיון נוסף

קרא עוד