עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת עקב - הרחבה והארות

לוחות הברית הם שניים. מתברר כי 'זוגות של ניגודים' מהווים אבן בסיס בהצבת המקרא את מסריו. ניגודים לא באים להפריד, אלא להביא לתהליך של שילוב בונה

קרא עוד