עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת דברים - הרחבה והארות

מהם הקווים המאפיינים של דרך הניגודים? העיון בפרשת דברים מדגים את עצם ההצבה של 'זוג של ניגודים'. כיצד, ולשם מה? הכתוב יוצר פלטפורמה, הקוראת לעיון פורה ועכשווי

קרא עוד