עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת ואתחנן

לפרשת ואתחנן

וידעת - והשבות. שני מצבי תודעה, שמסך בלתי נראה מפריד ביניהם. המקרא מאתגר לאפשרות של חצייה כזו

קרא עוד