עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת דברים

לפרשת דברים

בפתח סיכום מסע היציאה ממצרים משה מספר על שתי הצעות, שלו ושל העם, בחורב ובקדש ברנע. מה נוכל ללמוד מכך?

קרא עוד