עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת ראה

לפרשת ראה

הציווי 'לאבד את האשרות והפסילים' מתמקד באופי עבודת האלילים,'תחת כל עץ רענן'. ההדגשה המקראית, לעומת זאת, היא על המיקוד של העבודה הרוחנית - במקום אחד

קרא עוד