עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

תולדות

תולדות

'ויתרוצצו הבנים בקירבה' אינו ביטוי מנותק. ברגע שרואים את הקשר ל'ריצה' שבסיפורי האבות - מבינים אחרת את מעשי רבקה

קרא עוד  
ויחי  - עם הרחבה על גישת דרך הניגודים

ויחי - עם הרחבה על גישת דרך הניגודים

יעקב משכל ידיו על ראשי נכדיו. מדוע? הרי זו רק הצהרה, שהרי הברכה היא אותה ברכה לשניהם? מה למד יעקב מנסיון חייו?

קרא עוד  
ויחי  - מקוצר

ויחי - מקוצר

הידע על היפוך הירארכיה עתידי בין אחים מופיע גם אצל רבקה וגם אצל יעקב. מה ניתן ללמוד מהשוני שבהתנהלות של שניהם? מבט חדש על 'ויעקב שמר את הדבר'

קרא עוד