עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

ויצא

ויצא

שתי מצבות מנוגדות מצאנו: אבני המקום שהופכות למצבה, בבית אל; והמצבה של הברית עם לבן, שמוסיפים לה גל אבנים

קרא עוד