עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

פרשת נח  -  מה הסיפור של העורב?

פרשת נח - מה הסיפור של העורב?

הבדל בין העורב ליונה? עיון בשילוח הראשון והשלישי של היונה מראה שהמקרא מדגיש שאין הבדל! עיון מחדש במסר של הכתוב

קרא עוד