עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

ויגש

ויגש

את מי בחר יוסף להציג בפני פרעה? מסתבר שעצם החלוקה היא החשובה, ושמגמתה היא השילוב. וזהו החיבור להפטרה מיחזקאל

קרא עוד