עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

תולדות

תולדות

'ויתרוצצו הבנים בקירבה' אינו ביטוי מנותק. ברגע שרואים את הקשר ל'ריצה' שבסיפורי האבות - מבינים אחרת את מעשי רבקה

קרא עוד