עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

מקץ

מקץ

פרעה חולם שני חלומות. יוסף פותר אותם, ע"י שילובם לאחד. זאת הדגמה ל'דרך הניגודים', כשהכתוב מציין את הצורך בשני חלומות

קרא עוד