עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

ויחי  - עם הרחבה על גישת דרך הניגודים

ויחי - עם הרחבה על גישת דרך הניגודים

יעקב משכל ידיו על ראשי נכדיו. מדוע? הרי זו רק הצהרה, שהרי הברכה היא אותה ברכה לשניהם? מה למד יעקב מנסיון חייו?

קרא עוד