עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

פרשת נשא

פרשת נשא

למה גידול הפרע של שיער הנזיר כה מרכזי לנזירות? ומה הקשר לפרשיה הקודמת, של האשה הנחשדת כסוטה?

קרא עוד