עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת שלח

לפרשת שלח

מה עשה המקושש? נראה כי מעבר למעשה עצמו הכתוב בא להדגיש את הפגיעה במהותה של השבת

קרא עוד