עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת בהעלותך

לפרשת בהעלותך

הקנה המרכזי - הוא המנורה. אך ברור שמנורה היא 7 הקנים גם יחד. עיון בכך מביא לתובנות למהותה של שבת

קרא עוד