עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת מטות

לפרשת מטות

בפרשה מופיעים שני סוגים של 'להניא'. האם יש קשר? האם המקרא מציב זוג ניגודים כדי להביא לתובנות חדשות?

קרא עוד