מאמרים #שבת


"שבת" אינה שם נרדף ל'יום השביעי'.  - על מהותה של השבת.

"שבת" אינה שם נרדף ל'יום השביעי'. - על מהותה של השבת.

עיון מדוקדק במקרא מעלה כי "שבת" היא ערך מרכזי, החורג מההגדרה של יום מסוים בשבוע. השבת השבועית היא אבן בסיס בהבנת הספירלה העולה עד שנת היובל.

קרא עוד