מאמרים #ברית מלח


על התפקיד הרוחני-סמלי של המלח

על התפקיד הרוחני-סמלי של המלח

המלח במקרא משמש מגמות הפוכות לחלוטין: גם כחורבן, וגם כתנאי הכרחי לעבודה הקודש הגבוהה ביותר. כדי להבין את הסתירה יש לחזור ליום השני של הבריאה.

קרא עוד