על התפקיד הרוחני-סמלי של המלח

על התפקיד הרוחני-סמלי של המלח

המלח במקרא משמש מגמות הפוכות לחלוטין: גם כחורבן, וגם כתנאי הכרחי לעבודת המקדש. כדי להבין את יישוב הסתירה יש לחזור ליום השני של הבריאה.

קרא עוד