התנינים, בהמות ולויתן. עיון בסמליותם במדרש

עיון נרחב בסמליותם של התנינים הגדולים, החל מהופעתם בתרבויות המזרח הקדום, דרך ריבוי הופעותיהם במקרא, וכלה בספרות המדרש והקבלה. 

וכן, עיון במקומו של הסמל והמיתוס בתרבויות השונות.

המחקר הביא לראיית התנינים במקרא כאב טיפוס לכח הסמל בכלל, ולפעולתו כזוגות ניגודים - בפרט. המחקר היווה בסיס להמשך פיתוח הנושא כגישה כוללת לעיון במקרא, כפי שהובאה בהמשך בספרי המחבר.

לעיון מקוון בעבודת המוסמך, מתוך אתר הספריה הלאומית:

https://www.nli.org.il/he/dissertations/NNL_ALEPH990037998650205171/NLI