האם הצעת יתרו היתה טובה? מבט מפתח האהל

האם הצעת יתרו היתה טובה? מבט מפתח האהל

מה דעת המקרא ביחס להצעת יתרו למשה בדבר המערכת המשפטית? עיון בפסוקים ובפרשיות חושף תובנות חדשות. המפתח הוא 'בפתח האהל'.