מצוה; תורה ; שירה : המושגים המרכזיים בפרשיות חתימת התורה

מצוה; תורה ; שירה : המושגים המרכזיים בפרשיות חתימת התורה

איך להבין את האמירה עם סיום החומש: 'כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו'

קרא עוד