דוגמה לתכנית לימוד מקיפה, העוסקת בעיון בדמות הנשר, עיון שבסיסו בתנ"ך, יונק ממקורות נוספים, וממריא לעבר חיינו.
עיון זה, כתכנית ללימוד - מהווה מסגרת, שלתוכה ניתן ואף מתבקש - ליצור דיבור חי וחיוני בין המורה לתלמידיו. כלומר, לאפשר הבאת חמרים נוספים, מעולמם של התלמידים והכיתה, ולכוון גם ליצירה אמנותית וחוויתית, כשיקוף התהליך. דרך פרטי הנושא הממוקד ניתן לראות את ה'תמונה הגדולה'.

הנשר ואנחנו.
מקורות, שעל בסיסם מובאים בהמשך מערכי לימוד.
המקורות בתנ"ך ל'נשר'.

1. שמות יט4: "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי"
2. ויקרא יא13: "ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה" דברים יד 12
3. דבריםכח49: "ישא ה' עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו"
4. דברים לב11: "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו"
5. שמואל ב א23: "שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו"
6. ישעיהו מ31: "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו"
7. ירמיהו ד13: "הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו"
8. ירמיהו מח40: "כי כה אמר ה' הנה כנשר ידאה ופרש כנפיו אל מואב"
9. ירמיהו מט16: "תפלצתך השיא אתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם ה'"
10. ירמיהו מט22: "הנה כנשר יעלה וידאה ויפרש כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשה מצרה"
11. יחזקאל א10: "ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן"
12. יחזקאל י14: "וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר"
13. יחזקאל יז3: "ואמרת כה אמר אדני ה' הנשר הגדול גדול הכנפים ארך האבר מלא הנוצה אשר לו הרקמה בא אל הלבנון ויקח את צמרת הארז"
14. יחזקאל יז7: "ויהי נשר אחד גדול גדול כנפים ורב נוצה והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו ודליותיו שלחה לו להשקות אותה מערגות מטעה"
15. הושע ח1: "אל חכך שפר כנשר על בית ה' יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו"
16. עובדיה א4: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה'"
17. מיכה א16: "קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך"
18. חבקוק א8: "וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול"
19. תהילים קג5: "המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי"

20. איוב ט26: "חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל"
21. איוב לט27: "אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו"
22. משלי כג5: "התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועוף השמים"
23. משלי ל17: "עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר"
24. משלי ל19: "דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה"
25. איכה ד19: "קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו"
26. דניאל ד 30, ז 4.


הרחבות בתלמוד :
4. בבלי, בבא בתרא טז ע"ב.
11-12. על הדמויות ביחזקאל – בבלי, מועד יג ע"ב.
4, 23. השוואה בין עורב לנשר. ירושלמי, קדושין כא, פ"א, הל' ז.
.


עיון בהתייחסויות השונות לנשר. – למורה.
הקדמה: העיון והפעילות יהיו לאורך כמה מפגשים, בכדי לאפשר הפנמה ובניה מתמשכת של ענין בנושא. רק כך יוכל להיווצר בסיס לדיון במהות הסמל, בתיפקודו, ובהשפעתו עלינו.
הכרות ע"י תמונה, סרטון קצר, סיפור קצר. המחשה ע"י פרישת כנפי נשר מנייר בגודל אמיתי.
יחסינו עם עולם החיות: (רצוי לפתח נושא זה לאחר עיסוק בסמל חיה אחת לפחות).
קירבה. (חיות מחמד). מיאוס (שרצים).
פחד, ריחוק. יראת כבוד.
אינסטינקט, וכפיפות לחוקי הטבע, מול : חשיבה – מפתחת או מגבילה.
כבוד לטבע. לימוד מהטבע.
הנשר : תכונות ייחודיות.
מהו נשר בשבילי? (ניתן להשאיר פרק זה לתחילת הסיכום).
יצירה : ציור. פיסול. חיבור שיר.
"עבודה אישית": מציאת תמונה, סיפור.
קריאה במקורות. (הבסיס כאן הוא מקורות בתנ"ך בלבד. ניתן כמובן להרחיב).
מטרות משנה : העמקה בנושא 'חיפוש נושא במקורות', אנציקלופדיות, אינטרנט. 'שיטוט' במקורות, בתנ"ך, במדרשים, בספרות וכו'.
כיתוב בתחילת המפגש (הכותרת לעיון בנושא) - "דרך נשר בשמים".
מה מיוחד במעוף הנשר ?
(מובאים כאן כל הכיוונים. יש לבחור את העיקריים, בכדי לא להגיע לתגובת 'לא עוד פעם' הצפויה. יש להיכנס לעומק הדברים, כל עוד קיימים הענין והסקרנות).
- מרשים , מפחיד, מלך העופות.
ירמיהו ד13 (מקור 7). ירמיהו מט22 (10). יחזקאל יז (13-14).חבקוק א8 (18).
- דאיה גבוהה, מהירה, קלילה, ולמרחק רב.
שמואל ב א23 (5). איוב ט26 (20).איכה ד19 (25). 
- בונה קינו הכי גבוה.
עובדיה א4 (16). ירמיהו מט16 (9). איוב לט27 (21).
- הנשר מגן על גוזליו.
שמות יט4 (1). דברים לב11 (3).
- התחדשות כוחות הנשר.
ישעיה מ31 (6). תהלים קג5 (19).
- הנשר כחיה עם מטען סמלי.
יחזקאל א10 (11). יחזקאל י14 (12).
חיבור החלקים של סמל הנשר מתוך הכיוונים השונים:
חזרה למשלי ל19 (24). מה המיוחד ב'דרך הנשר בשמים' ?

- מיון המקורות :
עמידה על קריטריונים למיון : טבעי, שלילי, חיובי, פלאי.
א. כח מגן > סמל לקירבה וחסות
ב. עוצמה - של המראה
של המעוף > מעורר פחד
של הטרף וההרס
כח מעניש (13, 15)
ג. קלות המעוף > מעורר השתאות
ד. גובה - המעוף
הקן > סמל לשחץ
ה. המראה החזותי – קרחת (17) > סמל לאבל
המראה החזותי - גדול כנפים רב נוצה (13-14) > סמל לשליטה
ו. התחדשות. > התגברות על 'חוק הטבע'.
ז. קסם וסוד. > הצבעה אל מעבר לטבע

כיצד משמש הנשר לשיקוף מצבו של האדם ושל תכונותיו ? 
למשל : שאיפה להיות מוגן; פחד מעונש; שאיפה ליכולות-על; הרצון לשלוט; היסחפות לשחץ; חיפוש אחר 'סוד הנעורים'; הפלאי שבחיים.
כיצד נוצר, על בסיס שיקוף זה, אתגר חינוכי - רוחני ?

הוספה : (ניתן להביא לפני הדיון במקורות מהתנ"ך).
קטעי ספרות, שירה, מדרש, יצירות אמנות.
דוגמה: האגדה על הנשר שהפגיש בין בן העניים לנסיכה.
מיתוסים בתרבויות שונות.
דוגמה: נשר בתרבות יוון ומצרים. נשר בתרבויות האינדיאניות.
סיפורי נשרים. הבחנה נשר – עיט. מלחמות נשר - נחש.
הצעות אישיות להרחבה. (ידע, סיפורים, והצעות של התלמידים).
סמלים חזותיים.
סמל רומי. שטרות ארה"ב. בירה "נשר".
העשרה: סמלי עומק. (חלומות, סמלים באמנות ובדת, פסיכולוגית המעמקים).
דיון מסכם:
מה ההבנה החדשה שנוצרה אצלנו למקורות ?
כיצד מעשירה הבנה זו את דרך החינוך, את ההוויה הרוחנית, החברתית והדתית?

שאלות הבחנה ודיון:
מה ההבדל בין הנשר ביציאת מצרים (1), לבין העיט בברית בין הבתרים ?
מה ההבדל בין "הצבי ישראל" וסמל המנורה, לבין סמל ה'נשר' של רומי, או ארה"ב?
הרמב"ם מכונה "הנשר הגדול". מה דעתכם על כינוי זה ?
מבצע "על כנפי נשרים" להעלאת יהודי תימן. המבצע כונה גם מבצע מרבד הקסמים וכן מבצע ביאת המשיח. (מתוך ויקיפדיה). מה ניתן לומר על השימוש בסמל ?
"נשרים עפים גבוה יותר...ייזמות עיסקית מתקדמת" (אתר תפוז) - מה דעתכם ?
על כנפי נשרים
גלמו לוחם נקמה ואת ציפור הטרף שלו, שנוצרו מתוך ערפל היקום כדי להשיב את הצדק לארץ מדוכאת. (מתוך אתר המשחקים vgames) - מה דעתכם ?

3 בספטמבר, 2008. בספירת הנשרים הארצית שנערכה השבוע נספרו 238 נשרים, לעומת 208 בתקופה המקבילה אשתקד. "למרות ההתייצבות, עדיין מדובר במספר נמוך יחסית לעבר ולכושר הנשיאה של הארץ", רשות שמורות הטבע. - האם מספר הנשרים היום משפיע על הסמל?
ירמיהו מט16 (9). "שכני בחגוי הסלע". מה תורם כאן דימוי היונה? (שה"ש ב14).