הנשר ואנחנו

דוגמה לתכנית לימוד מקיפה, העוסקת בעיון בדמות הנשר, עיון שבסיסו בתנ"ך, יונק ממקורות נוספים, וממריא לעבר חיינו.
עיון זה, כתכנית ללימוד - מהווה מסגרת, שלתוכה ניתן ואף מתבקש - ליצור דיבור חי וחיוני בין המורה לתלמידיו. כלומר, לאפשר הבאת חמרים נוספים, מעולמם של התלמידים והכיתה, ולכוון גם ליצירה אמנותית וחוויתית, כשיקוף התהליך. דרך פרטי הנושא הממוקד ניתן לראות את ה'תמונה הגדולה'.

הנשר ואנחנו.
מקורות, שעל בסיסם מובאים בהמשך מערכי לימוד.
המקורות בתנ"ך ל'נשר'.

1. שמות יט 4: "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי"
2. ויקרא יא 13: "ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה" דברים יד 12
3. דברים כח 49: "ישא ה' עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו"
4. דברים לב 11: "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו"
5. שמואל ב א 23: "שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו"
6. ישעיהו מ 31: "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו"
7. ירמיהו ד 13: "הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו"
8. ירמיהו מח 40: "כי כה אמר ה' הנה כנשר ידאה ופרש כנפיו אל מואב"
9. ירמיהו מט 16: "תפלצתך השיא אתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם ה'"
10. ירמיהו מט 22: "הנה כנשר יעלה וידאה ויפרש כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשה מצרה"
11. יחזקאל א 10: "ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן"
12. יחזקאל י 14: "וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר"
13. יחזקאל יז 3: "ואמרת כה אמר אדני ה' הנשר הגדול גדול הכנפים ארך האבר מלא הנוצה אשר לו הרקמה בא אל הלבנון ויקח את צמרת הארז"
14. יחזקאל יז 7: "ויהי נשר אחד גדול גדול כנפים ורב נוצה והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו ודליותיו שלחה לו להשקות אותה מערגות מטעה"
15. הושע ח 1: "אל חִכך שׂפר כנשר על בית ה' יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו"
16. עובדיה א 4: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה'"
17. מיכה א 16: "קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך"
18. חבקוק א 8: "וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול"
19. תהילים קג 5: "המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי"

20. איוב ט 26: "חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל"
21. איוב לט 27: "אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו"
22. משלי כג 5: "התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועוף השמים"
23. משלי ל 17: "עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר"
24. משלי ל 19: "דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה"
25. איכה ד 19: "קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו"
26. דניאל ד 30, ז 4.


הרחבות בתלמוד בסעיפים:
4. בבלי, בבא בתרא טז ע"ב.
11-12. על הדמויות ביחזקאל – בבלי, מועד יג ע"ב.
4, 23. השוואה בין עורב לנשר. ירושלמי, קדושין כא, פ"א, הל' ז.
.


עיון בהתייחסויות השונות לנשר. – למורה.
הקדמה: העיון והפעילות יהיו לאורך כמה מפגשים, כדי לאפשר הפנמה ובניה מתמשכת של ענין בנושא. רק כך יוכל להיווצר בסיס לדיון במהות הסמל, בתיפקודו, ובהשפעתו עלינו.
הכרות ע"י תמונה, סרטון קצר, סיפור קצר. המחשה ע"י פרישת כנפי נשר מנייר בגודל אמיתי.
יחסינו עם עולם החיות: (רצוי לפתח נושא זה לאחר עיסוק בסמל חיה אחת לפחות).
קירבה. (חיות מחמד). מיאוס (שרצים).
פחד, ריחוק. יראת כבוד.
אינסטינקט, וכפיפות לחוקי הטבע, מול : חשיבה – מפתחת או מגבילה.
כבוד לטבע. לימוד מהטבע.
הנשר : תכונות ייחודיות.
מהו נשר בשבילי? (ניתן להשאיר פרק זה לתחילת הסיכום).
יצירה : ציור. פיסול. חיבור שיר.
"עבודה אישית": מציאת תמונה, סיפור.
קריאה במקורות. (הבסיס כאן הוא מקורות בתנ"ך בלבד. ניתן כמובן להרחיב).
מטרות משנה : העמקה בנושא 'חיפוש נושא במקורות', אנציקלופדיות, אינטרנט. 'שיטוט' במקורות, בתנ"ך, במדרשים, בספרות וכו'.
כיתוב בתחילת המפגש (הכותרת לעיון בנושא) - "דרך נשר בשמים".
מה מיוחד במעוף הנשר ?
(מובאים כאן כל הכיוונים. יש לבחור את העיקריים, בכדי לא להגיע לתגובת 'לא עוד פעם' הצפויה. יש להיכנס לעומק הדברים, כל עוד קיימים הענין והסקרנות).
- מרשים , מפחיד, מלך העופות.
ירמיהו ד 13 (מקור 7). ירמיהו מט 22 (10). יחזקאל יז (13-14). חבקוק א 8 (18).
- דאיה גבוהה, מהירה, קלילה, ולמרחק רב.
שמואל ב א 23 (5). איוב ט 26 (20).איכה ד 19 (25).
- בונה קינו הכי גבוה.
עובדיה א 4 (16). ירמיהו מט 16 (9). איוב לט 27 (21).
- הנשר מגן על גוזליו.
שמות יט 4 (1). דברים לב 11 (3).
- התחדשות כוחות הנשר.
ישעיה מ 31 (6). תהלים קג 5 (19).
- הנשר כחיה עם מטען סמלי.
יחזקאל א 10 (11). יחזקאל י 14 (12).
חיבור החלקים של סמל הנשר מתוך הכיוונים השונים:
חזרה למשלי ל 19 (24). מה המיוחד ב'דרך הנשר בשמים' ?

- מיון המקורות :
עמידה על קריטריונים למיון : טבעי, שלילי, חיובי, פלאי.
א. כח מגן - סמל לקירבה וחסות
ב. עוצמה - של המראה
של המעוף - מעורר פחד
של הטרף וההרס
כח מעניש (13, 15)
ג. קלות המעוף - מעורר השתאות
ד. גובה - המעוף
הקן - סמל לשחץ
ה. המראה החזותי – קרחת (17) > סמל לאבל
המראה החזותי - גדול כנפים רב נוצה (13-14) > סמל לשליטה
ו. התחדשות. - התגברות על 'חוק הטבע'.
ז. קסם וסוד. - הצבעה אל מעבר לטבע

כיצד משמש הנשר לשיקוף מצבו של האדם ושל תכונותיו ?
למשל : שאיפה להיות מוגן; פחד מעונש; שאיפה ליכולות-על; הרצון לשלוט; היסחפות לשחץ; חיפוש אחר 'סוד הנעורים'; הפלאי שבחיים.
כיצד נוצר, על בסיס שיקוף זה, אתגר חינוכי - רוחני ?

הוספה : (ניתן להביא לפני הדיון במקורות מהתנ"ך).
קטעי ספרות, שירה, מדרש, יצירות אמנות.
דוגמה: האגדה על הנשר שהפגיש בין בן העניים והנסיכה.
מיתוסים בתרבויות שונות.
דוגמה: נשר בתרבות יוון ומצרים. נשר בתרבויות האינדיאניות.
סיפורי נשרים. הבחנה נשר – עיט. מלחמות נשר - נחש.
הצעות אישיות להרחבה. (ידע, סיפורים, והצעות של התלמידים).
סמלים חזותיים.
סמל רומי. שטרות ארה"ב. בירה "נשר".
העשרה: סמלי עומק. (חלומות, סמלים באמנות ובדת, פסיכולוגית המעמקים).
דיון מסכם:
מה ההבנה החדשה שנוצרה אצלנו למקורות ?
כיצד מעשירה הבנה זו את דרך החינוך, את ההוויה הרוחנית, החברתית והדתית?

שאלות הבחנה ודיון:
מה ההבדל בין הנשר ביציאת מצרים (1), ובין העיט בברית בין הבתרים ?
מה ההבדל בין "הצבי ישראל" וסמל המנורה, ובין סמל ה'נשר' של רומי, או ארה"ב?
הרמב"ם מכונה "הנשר הגדול". מה דעתכם על כינוי זה ?
מבצע "על כנפי נשרים" להעלאת יהודי תימן. המבצע כונה גם מבצע מרבד הקסמים וכן מבצע ביאת המשיח. (מתוך ויקיפדיה). מה ניתן לומר על השימוש בסמל ?
"נשרים עפים גבוה יותר... יזמות עיסקית מתקדמת" (אתר תפוז) - מה דעתכם ?
על כנפי נשרים
גלמו לוחם נקמה ואת ציפור הטרף שלו, שנוצרו מתוך ערפל היקום כדי להשיב את הצדק לארץ מדוכאת. (מתוך אתר המשחקים vgames) - מה דעתכם ?

3 בספטמבר, 2008. בספירת הנשרים הארצית שנערכה השבוע נספרו 238 נשרים, לעומת 208 בתקופה המקבילה אשתקד. "למרות ההתייצבות, עדיין מדובר במספר נמוך יחסית לעבר ולכושר הנשיאה של הארץ", רשות שמורות הטבע. - האם מספר הנשרים היום משפיע על הסמל?
ירמיהו מט 16 (9). "שׂכני בחגוי הסלע". מה תורם כאן דימוי היונה? (שה"ש ב 14).