עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

בשלח

בשלח

בני ישראל 'שבו וחנו' על פי החירות. לשוב - במצב חדש, לא כבורחים אלא עם תודעה וזהות, שנוצקה ב'הושבה' בסוכות

קרא עוד