עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

יתרו

יתרו

יתרו מציע רפורמה משפטית. האם משה מקבל אותה בשמחה? עיון בתיאור הניגודי של הנושא, בפרשת בהעלותך, מעלה כי ההנהגה הראויה היא של 70 הזקנים, הנהגה רוחנית, מעבר למבנה השבטי

קרא עוד