עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

ויחי  - מקוצר

ויחי - מקוצר

הידע על היפוך הירארכיה עתידי בין אחים מופיע גם אצל רבקה וגם אצל יעקב. מה ניתן ללמוד מהשוני שבהתנהלות של שניהם? מבט חדש על 'ויעקב שמר את הדבר'

קרא עוד