עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת פנחס

לפרשת פנחס

מעשה פנחס - ומשמעות 'ברית השלום' ו'ברית כהונת עולם' שניתנה לו. הכיצד? מה חלקו בברית?

קרא עוד