האם מוצדק כי דימוי 'היהודי הראוי' - קשור בעיקר ליום הכיפורים? 
ולמה ימי הפורים 'לא יישכחו לעולם'?