הרמב"ם ודרך הזהב. עיון בשמונה פרקים

הקיצונויות הן תמיד שליליות. על חידושו הגדול של הרמב"ם, שלא תמיד עומדים על משמעותו.
(אולי מפני שלא קל ליישמו...)