מה מחדֵש לנו העורב מסיפור המבול, הרי היונה 'גנבה את ההצגה' ואת התהילה, עד ימינו אלה? מה הקו המקשר בינו ובין השורה הארוכה של מצבי המציאות הרגילה, אותם מציב המקרא בפנינו: ימי השגרה הרגילים, כנף הבגד השולית, אפרוריות הענן? - ובכן, המקרא מציב אל מול כל אלה גם את ניגודם.   

בכך עוסק הספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". הספר מדגים את השיטתיות והעקביות בדרך בה מוצבים הניגודים במקרא, ומציב שאלת חקר יסודית: לשם מה? 

גישת 'דרך הניגודים' מוצאת כי המקרא 'ממנף' את הצבת תמונת העולם בדרך ניגודית - למען הצגת מסריו, ואף כדרך הנעה לחיבור למסרים אלו בחיינו. הספר מדגים את המינוף הזה באמצעות עיון בפרשיות מרכזיות במקרא.

- ב'ניגודים' אין הכוונה להפכים, אלא לשני צדדים, המוצבים זה מול זה, 'מנגד'. 

החידוש החשוב שבספר הוא ההיווכחות בכך, שהצבת הניגודים המקראית שונה במהותה מהניגודים הסימטריים-מילוניים-לוגיים המורגלים בחשיבתנו. במקרא, באופן שיטתי וגורף – מתח הניגודים משרטט תהליך, שבאמצעותו נרקמת תנועה של עלייה והתפתחות:  העורב מהווה הקדמה ליונה; לתוך הענן - ניתנת הקשת; לכנף הבגד נקשר פתיל תכלת; על רקע מלאכת ימי השבוע השגרתיים מודגש הייחוד של היום השביעי; גם 'שבת הארץ', השמיטה, מקבלת ערך מוסף עבור האדם - מתוך שש שנות העבודה המקדימות אותה. 

בכך יוצא העיון מגדר של עיסוק בפרטי המילים והפסוקים - אל עבר חיפוש התהליכים שבתוך הכתוב. לא רק בפרשייה נקודתית מסויימת, אלא גם ב'התכתבות' פרשיות אלה עם אלה. או אז מתחבר המעיין, לא רק לרעיונות מענינים נקודתיים, אלא להשתקפות של תמונת עולם דינמית, ובעצם - להבנת עולמו שלו. המקרא מציב בפנינו אתגר, קורא למעיין לחפש בו הדהוד ופשר מעמיק - למציאות חייו שלו.

גישת 'דרך הניגודים' מוצאת כי מתח הניגודים הוא אבן פינה, מסד, להעברת המסר המקראי - ולקליטתו. 

למשל, אולי זו הסיבה שהמלח ניצב עד היום על שולחננו, שהרי המלח הוא אב-טיפוס של הכלת ניגודים: בבסיסו הוא תרכובת של יסודות המים וחום השמש-האש. המקרא מוסיף לכך נדבך של משמעות וערך: בספרים הראשונים הוא נקשר למליחה, לשריפה ולחורבן. אך מתחילת ספר ויקרא הוא נעשה יסוד הכרחי לקרבנות, ואף משמש כמרכיב לקטורת. המלח מזכיר לנו, אם כן, כי בחירת הכיוון, המגמה, של התנהלותנו בעולם – תלויה בנו. 

"דרך הניגודים בפשט המקרא" מאת מאיר חרמון בהוצאת "ספרי ניב", הוא ספר עיון מרתק ומעניין. 

כלי העיון השיטתי המוצג בספר מאפשר מבט מפתיע ומחַדֵש במקרא. הספר פורש את הקווים המנחים של הגישה ומדגים את הפוריות שטמונה בזווית העיון המחדשת שבו - מתוך עיון בפרשיות מקראיות מוכרות. קריאה מדוקדקת בפשט הכתוב מציעה לנו מבט רענן. לא רק כתובנות רעיוניות לעצמן, אלא מובילה אף להתמודדות עם שאלת היסוד: מצב המחלוקת בעולם. 

הניגודים אינם באים להפריד, להרחיק בין קטבים. להיפך. יעדם הוא השילוב, ההפריה ההדדית. 

במקום מצב של 'או - או' המקרא מכוון את תודעתנו לתפישה של 'גם וגם'!

אין ספק, הספר מעורר למחשבה.

המלצות:

מאיר יקר,
תודה מקרב לב על ספרך דרך הניגודים בפשט המקרא, ששלחת אלי.
אני עדיין קורא בו – חלק ברצף, חלק בדילוגים – נהנה ומתפעל: היצירתיות; הדמיון; הסקרנות; היכולת לקשור בין מושגים רחוקים, שלכאורה אין קשר ביניהם; המחקר היסודי, שאינו מניח רעיון מבלי להפכו; ובעיקר, הגישה ההומנית המבוססת על שיח מתמיד ומכילה את "אלה ואלה", את "דרך האמצע" וכל דרך אחרת של חיבור וקישור.
אני רואה בגישתך גישת חינוך אידיאלית. בעצם בחירת המחקר – דרך הניגודים – קלעת אל תביעת החיים הגדולה מכולן; בעצם קיום האדם, בעצם האקזיסטנציה שלו ובאופן הכרעותיו בין ועם ניגודים, ובקיום החברה, שעל פי הגדרה היא רבת ניגודים, ואצלנו עוד החריפו.

מלוא ההערכה!
באיחולי הצלחה ובברכה! 

פרופ' ישעיהו תדמור יו"ר "התנועה להעצמת הרוח בחינוך"